Darbi

2018. gads

Ūdensvadu skalošana Ķekavā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratoriju - vairāk šeit un šeit
Vairāk kā 2.5 km jauno ūdensvadu dezinfekcija rekonstrukcijas projektā "Ūdensvada tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā"
Vairāk kā 9 km jauno ūdensvadu dezinfekcija rekonstrukcijas projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” - vairāk info

2016. un 2017. gads

Dezinfekcija rekonstrukcijas projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 3. kārta – Jaunmārupe”

2015. gads

Dezinfekcija rekonstrukcijas projektos:
“Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā izbūve”
“Sūkņu stacijas “Baltezers 1” rekonstrukcija un ūdensvada posma jaunbūve” vairāk info

2014. – 2015.gads

Dezinfekcija rekonstrukcijas projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” vairāk info

2014. gads

Dezinfekcija rekonstrukcijas projektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” vairāk info