ARTĒZISKO URBUMU (DZIĻURBUMU) SKALOŠANA UN DEZINFEKCIJA


+ urbumu skalošana ar ūdens un gaisa maisījumu

+ urbumu attīrīšana un dezinfekcija, izmantojot attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekli ALBILEX®, kā arī citas metodes

Ieguvumi:


+ ūdens duļķainības un dzelzs koncentrācijas samazinājums

+ ūdens garšas un smaržas īpašību uzlabojums

+ urbumu debita pieaugums

+ urbumu sūkņu kalpošanas laika pieaugums

+ mikrobioloģiska piesārņojuma likvidēšana


Veicam papildus pakalpojumus:

+ urbumu sūkņu nomaiņa

+ urbumu sūkņu frekvenču pārveidotāju uzstādīšana

+ hermētisku urbumu galvu uzstādīšana

+ ūdens analīzes

© udensrisinajumi.lv