Hlora tabletes ūdens dezinfekcijai

Ērti lietojamas hlora tabletes ūdens dezinfekcijā:

• pie ūdensvadu remontdarbiem
• pie ūdensvadu plīsumiem
• grodu aku dezinfekcijai
bezmaksas piegāde un konsultācija par lietošanu
• iegāde pie mums Rīgā, Vestienas ielā 2