Legionellas baktērijas un dezinfekcija

• Bezmaksas konsultācija par Legionellas baktērijas problēmas būtību un risinājumiem
• Sistēmu attīrīšana un dezinfekcija, izmantojot attīrīšanas un dezinfekcijas līdzekli ALBILEX®, kā arī citas metodes
• Izmantojam arī 100% dezinfekcijas metodes, kas neierobežo viesnīcu vai slimnīcu darbību
• Uzstādam arī iekārtas pastāvīgai ūdens apstrādei, lai ierobežotu Legionellu izdzīvošanu un vairošanos

  Rezultāts:  

• Legionellu baktēriju iznīcināšana
• Leģionāru slimības izplatības samazināšana

  Veicam arī papildus pakalpojumus:  

• Legionellu ūdens analīzes (dažādas metodes ar atšķirīgu analīžu cenu un „ātrumu“ – Legionellu ekspresanalīze 30 min (!); dažas dienas; 10 dienas)
boileru tīrīšana
siltummaiņu skalošana
ūdens analīzes
montāžas un remontdarbi

Leģionāru slimības gadījumā obligāta ūdens sistēmas dezinfekcija ( MK noteikumi Nr.618, 15.punkts )